ČÁST DRUHÁ

VÝZKUM EFEKTIVITY ZAPAMATOVÁNÍ SI RŮZNÝCH DRUHŮ INFORMACÍ
I.
ABSTRAKTNÍ SLOVA

(Budoucí výzkum, který zatím připravujeme).

II.
NÁZVY A JMÉNA

(Budoucí výzkum, který zatím připravujeme).

III.
ČÍSLA A DATA

(Budoucí výzkum, který zatím připravujeme).

IV.
AKADEMICKÉ UČIVO

(Budoucí výzkum, který zatím připravujeme).

© Copyright 2023 Jan Ondrej. All Rights Reserved.

Made with Mobirise - Check it