VÝZKUM DŮLEŽITOSTI KONTEXTU PROSTORU

Mobirise

CO ZKOUMÁME?

Metoda loci využívá prostoru k ukládání informací. Co znamená "prostor"? Prostor je systematicky uspořádaný soubor míst (např. gauč, postel, sprchový kout, konferenční stolek apod.), která člověk dobře zná a která využívá jako tzv. nápovědi pro snadné vybavení různých informací. Dá se proto předpokládat, že samotný prostor a jednotlivá místa, jsou klíčovým kognitivním mechanismem, který zapříčiňuje vysokou efektivitu metody loci.

Našim úkolem je přijít na to, jaké kognitivní mechanismy zapříčiňuji vysokou efektivitu metody loci. Avšak zkoumat samotný prostor je relativně složité, protože abychom mohli zkoumat jeho vliv, musíme ho nějakým způsobem odstranit. Nicméně pokud prostor odstraníme, zbavíme metodu loci jejího zásadního mechanismu, bez kterého metoda loci již není metodou loci, ale stává se jinou metodou, která by se nejlépe dala přirovnat k tzv. PegWord metodě. 

Vzhledem k tomu, že jsme již otestovali vliv mnoha různých faktorů jako je: věk, pohlaví, typ osobnosti, živost vizuální představivosti, prostorové inteligence a dalších charakteristiky, nezbývá nám nic jiného, než najít odpověď na tuto komplikovanou otázku, tedy:

Jak otestovat vliv prostoru tak, abychom pořád zkoumali metodu loci v její co nejvíce původní podobě?

Mobirise

Je metoda loci opravdu závislá na prostoru? Je to její nedůležitější mechanismus? Nebo je zde ještě jiný, skrytý faktor, který nám uniká? Pomozte nám odpovědět na tuto otázku tím, že se zúčastníte našeho experimentu. 

Pokud se zúčastníte, budete náhodně rozděleni do dvou skupiny. Pokud vás zařadíme do první skupiny, budete využívat metodu loci v její originální podobě. Tedy projdete si prostor, který obsahuje dvacet míst, která budete mít za úkol se naučit. Následně vás poprosíme, abyste se naučili celkem šedesát slov, kdy budete spojovat vždy tři slova s jedním místem. Nás samozřejmě bude zajímat, kolik slov si budete schopni vybavit. Budete-li zařazeni do druhé skupiny, budete využívat metodu loci v pozměněné podobě, ve které jsme se snažili co nejvíce eliminovat kontext prostoru, přičemž způsob jakým jsme to udělali, vám sdělíme až na samotném experimentu. Následně vás opět poprosíme, abyste se naučili šedesát slov v tomto specificky upraveném prostředí a měřit budeme počet vybavených slov. 

PRŮBĚH EXPERIMENTU

I. ČÁST
NÁHODNĚ VÁS ZAŘADÍME DO I. NEBO II. SKUPINY
II. ČÁST
POPROSÍME VÁS ABYSTE SE NAUČILI 60 SLOV  V URČITÉM PROSTŘEDÍ, KTERÉ SE ODVÍJÍ OD SKUPINY, DO KTERÉ JSME VÁS ZAŘADILI
III. ČÁST
POPROSÍME VÁS ABYSTE SI VYBAVILI SLOVA, KTERÁ JSTE SE NAUČILI
Mobirise Website Builder
TRADER REGISTER
 • Jan Ondřej
 • IČO: 19634897
 • Pod Zámečkem 3397, 738 01, Frýdek-Místek
COLLABORATORS IN RESEARCH
 • Tomáš Hunčík: tomas.huncik@gmail.com (výzkumník a asistent)

 • Aneta Gronová: aneta.gronova@gmail.com (výzkumník a asistent)

 • Soňa Kinterová: kinterovasona@gmail.com (výzkumník a asistent)

 • Zuzana Šaldová:
 • zuzkasaldova@gmail.com
 • (asistent)

 • Eliška Hlaváčková
 • eliskahlavackova3003@gmail.com
 • (asistent)
CONTACT

janondrejpsy@gmail.com
Brno, Czech Republic

SOCIAL

No Code Website Builder