VÝZKUM METODY LOCI

VÝZKUM JE ROZDĚLEN DO DVOU ČÁSTÍ, KTERÉ MAJÍ ZA ÚKOL EMPIRICKY OVĚŘIT METODU LOCI A POPSAT DŮLEŽITÉ KOGNITIVNÍ MECHANISMY, KTERÉ STOJÍ ZA JEJÍ VYSOKOU EFEKTIVITOU
I. ČÁST
VÝZKUM KOGNITIVNÍCH MECHANIZMŮ

První část výzkumu se zabývá otázkou: "Jaké kognitivní mechanismy stojí za vysokou efektivitou metody loci?" Tato jednoduchá otázka má však složitou odpověď, která je roztříštěna do spousty různých experimentů a měření. Pomozte nám zjistit, jakým způsobem metoda loci funguje a proč je tak efektivní.

II. ČÁST
VÝZKUM EFEKTIVITY ZAPAMATOVÁNÍ SI RŮZNÝCH INFORMACÍ 

Po ověření kognitivních mechanismů bude naším úkolem otestovat její samotnou efektivitu. Tedy, jak dobře se pomocí této ušlechtilé metody dají zapamatovat různé druhy informací. Konečným výstupem výzkumu bude vytvoření varianty metody loci, pomocí které by se mohli studenti efektivněji učit akademickému, středoškolskému či jinému materiálu.

TRADER REGISTER
 • Jan Ondřej
 • IČO: 19634897
 • Pod Zámečkem 3397, 738 01, Frýdek-Místek
COLLABORATORS IN RESEARCH
 • Tomáš Hunčík: tomas.huncik@gmail.com (výzkumník a asistent)

 • Aneta Gronová: aneta.gronova@gmail.com (výzkumník a asistent)

 • Soňa Kinterová: kinterovasona@gmail.com (výzkumník a asistent)

 • Zuzana Šaldová:
 • zuzkasaldova@gmail.com
 • (asistent)

 • Eliška Hlaváčková
 • eliskahlavackova3003@gmail.com
 • (asistent)
CONTACT

janondrejpsy@gmail.com
Brno, Czech Republic

SOCIAL

Offline Website Maker