PSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ OSOBNOSTI PRO
JEDNOTLIVCE & FIRMY

Mobirise

PROČ JE DŮLEŽITÉ?

Svět se nám prezentuje různými způsoby, a to na základě naši osobnosti. Pochopení a vypořádání se s těmito variacemi vede k lepšímu řešení problému a upřímné toleranci k lidem, kteří mají jinou osobnost.

Velká část osobnosti je vrozená a poměrně stabilní v průběhu času. To však neznamená, že se člověk nemůže naučit novým věcem. Místo toho se rodíme se sklonem učit se určité dovednosti snadněji než jiné. Je velmi důležité porozumět sám sobě, abyste mohli rozšířit hranice své vlastní osobnosti. Například introvert je schopen naučit se sociálním dovednostem, které souvisí s extraverzí, ale je to složitější a více unavující než pro extravertního člověka. Dále přívětivý člověk se může naučit a projevovat nepřívětivé rysy, pokud je to nutné, jako například ustát mezilidský konflikt, nebo prosadit své vlastní zájmy.

Znát svou osobnost je také užitečné v případě výběru zaměstnání nebo partnera. Povolání by mělo být vybíráno na základě vaši osobnosti. Například extravertní člověk by si měl vybrat zaměstnání, které vyžaduje interakci s ostatními lidmi. Podobně je možné vybrat si partnera. Při vybírání partnera je nelepší vybrat si někoho, kdo je vám podobný, ne zcela rozdíly, a to ve všech rysech kromě neuroticismu. Dva vysoce neurotičtí lidé budou zažívat mnoho konfliktů. A naopak, je jednodušší pochopit, proč by bylo obtížné žít s partnerem, který je silný extravert, pokud vy jste silný introvert. Zatímco extraverti si užívají večírky a velké skupiny lidí, introverti mají obtíže v takovém prostředí. Podobně velmi kreativní člověk nebude pravděpodobně spokojený s někým, kdo není kreativní a má dogmatické myšlení, a člověk, který je velmi svědomitý, disciplinovaný a zodpovědný neocení někoho, kdo nemá podobnou pracovní morálku a disciplínu.

RŮZNÉ DALŠÍ OBLASTI, O KTERÝCH VÁM MŮŽE NEO-PI-3 VÍCE PROZRADIT

INTERPERSONÁLNÍ STYL

Jakým způsobem komunikujete s ostatními lidmi.

WELL-BEING

Subjektivně prožívaný pocit osobní pohody.

ORIENTACE NA VÝKON

Jaká je vaše pracovní disciplína. 

CHARAKTER

Jakým způsobem působíte na ostatní lidi a jak vás mohou vnímat. 

VÝBĚR PSYCHOTERAPIE 

Výběr vhodného psychoterapeutického směru na základě vašich osobnostních rysů. Například extravertní člověk potřebuje spíše skupinu lidí k tomu, aby sdílel své problémy, lidé, kteří jsou introvertní, otevření a s bohatým vnitřním světem, se více hodí pro hlubinnou psychoterapii, jako je psychoterapie vycházející z myšlenek Carla Gustava Junga, nebo Sigmunda Freuda.

PORUCHY OSOBNOSTI

Tento test je schopen identifikovat, jestli je pravděpodobné, že se u vás vyskytuje jedena (nebo více; nebo žádná) z deseti typů poruch osobnosti. Jako je například vyhýbavá porucha osobnosti, obsedantně kompulzivní porucha osobnosti, závislá porucha osobnosti, schizotypální porucha osobnosti, paranoidní porucha osobnosti, narcistická porucha osobnosti atd. V takovém případě vám bude přidán popis a rozbor určité poruchy a doporučení.

Mobirise

DOTAZNÍK NEO-PI-3

Dotazník se kterým pracuji, NEO-PI-3, je velmi detailní psychodiagnostický nástroj, který popisuje osobnost na základních pěti faktorech: Neuroticismus, Extraverze, Přívětivost, Otevřenost vůči zkušenosti a Svědomitost. Každý z těchto pěti faktorů se dělí na dalších šest sub-faktorů, jako je například: úzkostnost, vřelost, asertivita, družnost, disciplinovanost, impulzivita, poddajnost atd. To znamená, že je vaše osobnost popsána na celkem třiceti (5x6) kontinuích, kdy každé kontinuum zastává celkem pět úrovní (velmi nízká úroveň, nízká úroveň, střední úroveň, vysoká úroveň a velmi vysoká úroveň). Díky tomu je tento dotazník jedním z nejdetailnější popisů osobnosti. Dotazník je zároveň vysoce validní a reliabilní – tedy doopravdy měří to, pro co byl sestrojen, a navíc velmi spolehlivě. 

Mobirise

UPOZORNĚNÍ

Od ostatních dotazníků osobnosti, jako je například populární MBTI (16 typů osobnosti), vám NEO-PI-3 může sdělit výsledky, které nemusí být zrovna příjemné. Pokud zjistíte, že jste nezodpovědný a nedisciplinovaný, nebo hněvivý a necitlivý člověk, není na tom příliš pozitivního. To, co je naopak pozitivní, je možnost uvědomění si problému a možnost pracovat na vašich slabých stránkách. Nikdo není dokonalý a prvním krokem ke zlepšení a rozvoji je uvědomit si, na čem je třeba zapracovat.

Dále tato služba není forma psychoterapie. Kurz neobsahuje dodatečné možnosti naučení se různých strategií zvládání stresu, asertivního jednání apod. Nicméně obsahuje doporučení a např. možnosti kam se obrátit a jak dále pokračovat. Je třeba také zmínit, že i přesto, že vhled do vaši vlastní osobnosti je velice důležitý (jak jsme již zmínili) neznamená to, že vám to „vyřeší všechny problémy“.

Mobirise

KVALIFIKACE, VÝSTUP & DŮLEŽITÉ INFORMACE

Kromě magisterského vzdělání v jednooborové psychologii, které mi dovoluje používat tuto metodu, jsem v rámci aktuálně probíhajícího doktorského studia (PhD) na FF MUNI  a vědecké činnosti vyhodnotil přes 300 osobnostních profilů. Mám tedy zkušenosti jak s vyhodnocováním výsledků, tak s jejich interpretací. Pro celý životopis navštivte můj LinkedIn profil zde

Výstup vyšetření je ve velmi podrobné písemné zprávě, kterou obdržíte v .pdf podobě a také obdržíte jeho grafického znázornění. Navíc máte nárok na 30 minutovou osobní konzultaci výsledků, pokud vám nebude něco jasné, či budete mít jakékoli jiné otázky ohledně výsledků.

Velice podstatná věc je, že dotazník NEO-PI-3 je test podléhající licenci a jakékoli sdílení není možné. Je proto nutné se sejít osobně – v Brně.


NABÍDKA PRO JEDNOTLIVCE 
Cena psychodiagnostického vyšetření je 3000 kč.


Mobirise

NABÍDKA PRO FIRMY

Psychodiagnostika osobnosti ve firemním prostředí je důležitá zejména ve dvou oblastech. Zaprvé, ve výběru vhodných zaměstnanců na vhodné pozice. Zadruhé, pro efektivnější fungování firemního prostředí.

VÝBĚR VHODNÝCH ZAMĚSTNANCŮ
Pokud potřebujete zaměstnance pro kreativní práci, bude velmi důležité vybrat někoho, kdo má vysokou úroveň otevřenosti vůči zkušenosti a díky tomu má bohatou fantazii, je schopen uvažovat nekonvenčně, rád experimentuje a generuje nové nápady.

Potřebujete-li vysoce spolehlivého člověka, který bude pilně plnit všechny zadané úkoly, je důležité zvolit někoho s velmi vysokou svědomitostí, který se vyznačuje vlastnostmi jako: zodpovědný, rozvážný, cílevědomý a pořádkumilný.

Chcete-li obchodníka se skvělými schopnosti komunikovat s lidmi a který je milý na vaše klienty, není nic lepšího než vybrat přívětivého extraverta, který je asertivní, vřelý, má vysoké pozitivní emoce, je schopen efektivně přesvědčit ostatní a vyjednávat. Naopak vybrat vysoce hněvivého, nepřívětivého a impulzivního jedince, nebude ta vhodná volba.

Hledáte-li vhodného manažera, který je schopen efektivně a asertivně komunikovat s lidmi, ustát krizové situace, pilně plnit všechny povinnosti a efektivně řídit team lidí – je velmi důležité vybrat někoho s nižším neuroticismem, vysokou extraverzí, střední nebo nižší přívětivostí, střední otevřeností vůči zkušenosti a velmi vysokou svědomitostí. 

Mobirise

EFEKTIVNÍ FUNGOVÁNÍ FIREMNÍHO PROSTŘEDÍ

Má-li manažer vhled do osobnosti teamu lidí, které vede, je schopen přizpůsobovat svůj komunikační styl, styl vedení, nároky a různé druhy úkolů specifickým lidem.

Člověku s vysokou úrovní novátorských činností může zadat více kreativnější úkoly a zároveň lidem, kteří upřednostňují stejnorodou práci, úkoly více rutinní – ne naopak.

Lidi, o kterých ví, že jsou vysoce rozpačití nebo obecně úzkostní nebude vystavovat např. mluvení na veřejnosti nebo před teamem, pokud to není zcela nutné.

Zaměstnanci, kteří jsou silní introverti, může nechat pracovat o samotě a nenutit je do výrazné spolupráce a komunikace s ostatními lidmi, pokud mohou fungovat mnohem efektivněji sami. Naopak extraverty může mnohem více zapojovat do skupinových úkolů a stavět je do pozice, kdy mají komunikovat s ostatními lidmi.

Díky vhledu do osobnosti vašich zaměstnanců může vaše firemní prostředí fungovat efektivněji a přívětivěji a právě tento vhled vám může poskytnou psychodiagnostika osobnosti pomocí NEO-PI-3.


NABÍDKA PRO FIRMY
Cena psychodiagnostického vyšetření pro jednotlivce je 3000 kč.
Pro skupinu lidí mezi 5–10 sleva 10%.
Pro skupinu lidí mezi 11–20 sleva 20%.
Individuální domluva pro větší skupiny.


V PŘÍPADĚ ZÁJMU MĚ NEVÁHEJTE KONTAKTOVAT ZDE
NEBO NA MŮJ MAIL JANONDREJPSY@GMAIL.COM

TRADER REGISTER
 • Jan Ondřej
 • IČO: 19634897
 • Pod Zámečkem 3397, 738 01, Frýdek-Místek
COLLABORATORS IN RESEARCH
 • Tomáš Hunčík: tomas.huncik@gmail.com (výzkumník a asistent)

 • Aneta Gronová: aneta.gronova@gmail.com (výzkumník a asistent)

 • Soňa Kinterová: kinterovasona@gmail.com (výzkumník a asistent)

 • Zuzana Šaldová:
 • zuzkasaldova@gmail.com
 • (asistent)

 • Eliška Hlaváčková
 • eliskahlavackova3003@gmail.com
 • (asistent)
CONTACT

janondrejpsy@gmail.com
Brno, Czech Republic

SOCIAL

No Code Website Builder