VÝZKUM VÝZNAMU
VÝTVÁŘENÍ ASOCIACÍ A JEJICH BIZARNOSTI

VÝZKUM DOKONČEN

Mobirise

CO ZKOUMÁME?

Metoda loci má několik základních pravidel, díky kterým funguje tak efektivně. V tomto výzkumu se zajímáme o účinnost dvou kogntiviních mechanismů: vytváření asociací mezi informacemi a vytváření asociací, které jsou bizarní. 

Pokud se zúčastníte experimentu budete náhodně rozděleni do tří experimentálních skupin, ve které si budete mít za úkol zapamatovat seznam slov určitými způsoby. Někteří z vás budou postupovat podle originálních pravidel metody loci a někteří z vás podle pravidel, která jsou pozměněna pro účely výzkumu. 

Výzkum probíhá na Masarykově univerzitě – od 15.8.2023. Všechny další informace Vám budou zaslány po vyplnění dotazníku pro účast (klikněte na tlačítko zúčastnit se, nebo zde: chci se zúčastnit).

CO VÁS ČEKÁ?

I. ČÁST
NEJDŘÍVE OTESTUJEME VAŠE PAMĚŤOVÉ SCHOPNOSTI
II. ČÁST
OSVOJÍTE SI PROSTŘEDÍ PRO UKLÁDÁNÍ INFORMACÍ
III. ČÁST
VYTVOŘÍTE SI ASOCIACE MEZI SLOVY ZE SEZNAMU 
IV. ČÁST
NÁSLEDNĚ BUDETE POŽÁDÁNÍ ABYSTE SI VYBAVILI CO NEJVÍCE SLOV
Mobirise
JAKÁ JE ČASOVÁ NÁROČNOST?

Experiment bude trvat přibližně hodinu a půl. Nejdříve budete otestováni pomocí testu paměti (cca 15 min). Následně budete uvedeni do virtuální reality, ve které si osvojíte 20 míst (cca 30 min). Následně budete mít za úkol si zapamatovat seznam 60 slov (cca 15 minut). Nakonec bude vašim úkolem si slova vybavit (cca 15 min). 

Tím experiment končí. Celkový čas experimentu je tedy 1 hodina a 15 minut, kdy 15 minut nám poslouží jako rezerva.

PROČ SE ZÚČASTNIT

1

MOŽNOST NAUČIT SE JEDNU Z NEJEFEKTIVNĚJŠÍCH MNEMOTECHNIK

2

MOŽNOST VYZKOUŠET SI PRÁCI A POBYT VE VIRTUÁLNÍ REALITĚ

3

VYZKOUŠET SI PSYCHOLOGICKÝ EXPERIMENT A DOPOMOCI S VÝZKUMEM, KTERÝ MŮŽE MÍT REÁLNÝ PŘÍNOS PRO ZEFEKTIVNĚNÍ UČENÍ STUDENTŮ

VÝZKUM KONČÍ ZA

TRADER REGISTER
 • Jan Ondřej
 • IČO: 19634897
 • Pod Zámečkem 3397, 738 01, Frýdek-Místek
COLLABORATORS IN RESEARCH
 • Tomáš Hunčík: tomas.huncik@gmail.com (výzkumník a asistent)

 • Aneta Gronová: aneta.gronova@gmail.com (výzkumník a asistent)

 • Soňa Kinterová: kinterovasona@gmail.com (výzkumník a asistent)

 • Zuzana Šaldová:
 • zuzkasaldova@gmail.com
 • (asistent)

 • Eliška Hlaváčková
 • eliskahlavackova3003@gmail.com
 • (asistent)
CONTACT

janondrejpsy@gmail.com
Brno, Czech Republic

SOCIAL

Best AI Website Maker